Vaimulik sõna

 

Nõnda tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Lk 15:10
Mis on sinu südames? Mida või keda on sinu süda täis? On see täis meeleparandust, alandlikkust ja siirast tänu? Või on selles lakkamatut virinat, isekust ja kadedust? Jumala südames on armastus. Prohvet Jeremija suu läbi ütleb Jumal: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga /Jr 31:3/. Jumal kutsub iga inimest armastama ja üksteist armastuses teenima. Kas me mõistame selle kutse sügavust ja tähendust?

Loe edasi …