Vaimulik sõna

 

Jeesus Kristus ütleb: “Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” Jh 20:21

Kristuse ülestõusmispühadejärgsel ajal tervitavad ristiinimesed teineteist rõõmsa hõiskega: „Jeesus Kristus on ülestõusnud“ ja sellele vastatakse: „Tõesti ta on ülestõusnud.“

Kes usub kõigeväelisse Jumalasse, temale ei tee raskusi uskuda Jeesus Kristuse imetegudesse ja ülestõusmisse! Kuigi jüngrid nägid Kristuse tehtud üleloomulikke imetegusid, ka seda, et Jeesus äratas surnuist üles Marta venna, ei uskunud nad, et saavad veel kohtuda ristilöödud Õpetajaga. See tõsiasi aga sündis siis, kui ülestõusnud Jeesus tuli jüngrite juurde ja tervitas neid rahu- ja läkitussooviga: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.“ /Jh 20:21/“. Veendumus Kristuse ülestõusmisest andis jüngritele uut elujõudu, julgust, vaimustust ja usku minna kuulutama rõõmusõnumit maailma rahvastele.

Jeesus Kristuse ülestõusmine on tunnistus, et kaduv maine elu võib muutuda kadumatuks igaveseks eluks. Tõsi, sellist hingemaailma ülemineku vormi ei suuda uskmatu süda sageli omaks võtta, aga usklikule südamele on teadmine Kristuse ülestõusmisest usu laiapõhjaliseks vundamendiks.

Loe edasi …